Proizvodi

SREDSTVA

ZA ISHRANU BILJA


BIOSIL SC, je prirodni biostimulator čija folijarna primena se manifestuje u znatnom povećanju prinosa (do 20%), kao i u većoj otpornosti biljaka na bolesti. Aktivna materija je dobijena ekstrakcijom iglica sibirskog bora (Abies sibirica). Eterično ulje koje sadrži sibirski bor ima baktericidno dejstvo.

BIOSIL SC je proizvod Alsico-Agroprom iz Rusije. Aktivna materija BIOSILA je smeša tri-terpenskih kiselina, 100 g/lit.

BIOSIL SC je prirodni preparat i ekološki prihvatljiv biostimulator koji povećava otpornost biljaka na bolesti i stresne uslove.
S A S T A V :
Smeša tri-terpenskih kiselina 100 g/lit.
© 2011 duochem