FABRIKA

Implementirane su najbolje dostupne tehnike, BAT-ovi, za sprečavanje i kontrolu emisije polutanata čime su
se stekli uslovi za dobijanje Integrisane (IPPC) dozvole.

Duochem Fabrika spolja
Duochem Formulacija
Duochem Formulacija rodenticida

Fabrika Duochem-a nalazi se u Industrijskoj zoni u Novoj Pazovi.

Fabrika je izgrađena u skladu sa važećom zakonskom regulativom vezanom za gradnju objekata hemijske industrije, a na osnovu primenjenih tehnoloških postupaka, karakteristika sirovina koje učestvuju u proizvodnom procesu i karakteristika proizvoda.

Rukovodeći se BREF-ovima, referentnim dokumentima Aneksa 1 Direktive 96/61/EU, implementirane su najbolje dostupne tehnike, BAT-ovi, za sprečavanje i kontrolu emisije polutanata čime su stekli uslovi za dobijanje Integrisane, IPPC, dozvole.

Duochem Laboratorija
Duochem Magacin
Duochem Tehnički prostor

U objektu je odgovarajući laboratorijski prostor za proizvodnju osnovnih proizvoda biocida i sredstava za zaštitu bilja, aktivnih materija, kao i proizvodne linije za proizvodnju različitih formulacija.

Pored laboratorije i proizvodnih linija, izgrađen je i odgovarajući magacinski prostor za skladištenje sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže, a u cilju obezbeđivanja uslova za odvijanje kontinuiteta planirane proizvodnje.

Fabrika preduzeća ima Upotrebnu dozvolu, što čini preduzeće Duochem jedno od retkih iz oblasti hemijske industrije u Srbiji koje je ispoštovalo sve standarde u skladu sa zakonima.

© 2015 duochem