Proizvodi

SREDSTVA

ZA ISHRANU BILJA

NPK 6-0-49+8.0 S

KO proizvođača iz SAD-a, Northwest Agricultural Products, je đubrivo rastvorljivo u vodi koje je formulisano po posebnoj tehnologiji koja sprečava vezivanje hranljivih elemenata za zemljište čime je omogućena njihova brza penetracija u koren biljke.

KO se primenjuje preko sistema za navodnjavanje (fertigacija) i folijarno. Nakon rastvaranja dobija se hranljivi rastvor slabog saliniteta.

KO pospešuju brzi rast biljke za vreme kritičnog perioda ili perioda brzog rasta. Visok procenat hraniva i lako pristupačni oblik usvajanja, omogućuju uštedu u primeni u odnosu na đubriva slične formulacije.
S A S T A V :
NPK 6-0-49+8.0 S
© 2011 duochem