Proizvodi

Insekticidi

NA BAZI PERMETRINA, BIOALETRINA I PIPERONIL BUTOKSIDA,
EC FORMULACIJA

formulacija piretroida permetrina, bioaletrina i sinergista piperonil butoksida


Insekticid namenjen za suzbijanje adulta komaraca (Aedes aegypti, Aedes sticticus, Culex pipiens, Aedes vexans…) na otvorenim površinama, u urbanim sredinama, izletištima, ruralnim područjima, u priobaljima i u blizini jezera, bara. Primenjuje se ULV uređajima za hladno zamagljivanje i termofogerima za toplo zamagljivanje.

Komtoks se uspešno primenjuje za suzbijanje gmižućih insekata, mrava, bubašvaba, krpelja.
S A S T A V :
Permetrin 108 g/lit
Bioaleterin 17,6 g/lit
Piperonil butoksid 108 g/lit
Rastvarač i nosač do 1 lit

R-22

Štetan ako se proguta

S-2

Čuvati van domašaja dece

S-13

Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje

S-45

U slučaju nezgode ili u slučaju mučnine odmah potražiti savet lekara (ako je moguće, pokazati etiketu)

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234