SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
I SREDSTVA ZA ISHRANU BILJA

Duochem pruža usluge konsaltinga i zastupanja interesa inostranih firmi: registraciju, distribuciju, uvoz, skladištenje, uslužnu formulaciju...

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA


TARGET SC – metamitron, 700 g/lit. Holandskog poizvođača AgriChem je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova.


VITRA WP –Bakar u obliku bakar(II)hidroksida, 500g/kg. Španskog proizvođača I.Q.V., nesistemični fungicid, baktericid sa preventivnim delovanjem, koji se koristi u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3%-0,4% (35g-40g u 10l vode). Tretiranje se vrši preventivno, pre ostvarenja uslova za sekundarne zaraze.


CUPERVAL WP – Bordovska čorba, bakar iz smeše bakar(II)sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida, 200g/kg. Španskog proizvođača I.Q.V., koristi se kao preventivni fungicid i baktericid u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 1,5% (150g u 10l vode). Tretiranje se vrši posle cvetanja vinove loze.

SREDSTVA ZA ISHRANU BILJA


ORTO-PHOS-PLUS NPK 12-58-0 i KNOCK-OUT NPK 6-0-49+8.0S proizvođača iz SAD-a, Northwest Agricultural Products su vodo topiva đubriva koja su formulisana po posebnoj tehnologiji koja omogućuje veću dostupnost makroelemenata, fosfora i kalijuma u odnosu na ostala NPK đubriva. Primenjuju se u količinama i do upola manjim u odnosu na ostala NPK đubriva u zasadima koji imaju navodnjavanje sistemom kap po kap.


BIOSIL SC, proizvođača iz Rusije Alsico-Agroprom, smeša tri-terpenskih kiselina, 100 g/lit. je biostimulator čija folijarna primena se manifestuje u znatno povećanom prinosu, i do 20% i u većoj otpornosti kultura na bolesti. Aktivna materija je prirodan proizvod, ekstakt iglica sibirskog bora (Abies sibirica).

© 2011 duochem