Proizvodi

Insekticidi

NA BAZI LAMBDA CIHALOTRINA, ULV FORMULACIJA

0,8% ULV
formulacija piretroida lambda-cihalothrina


Insekticid namenjen za suzbijanje adulta komaraca (Aedes aegypti, Aedes sticticus, Culex pipiens, Aedes vexans…) na otvorenim površinama, u urbanim sredinama, izletištima, ruralnim područjima, u priobaljima i u blizini jezera, bara.

Primenjuje se iz aviona i sa zemlje ULV uređajima za hladno zamagljivanje.

S A S T A V :
Lambda cihalotrin 8 g/lit
Rastvarač i nosač do 1 lit

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234