Proizvodi

Insekticidi

NA BAZI AZAMETIFOSA, WP FORMULACIJA

10% AZAMETIFOS

Insekticid namenjen za suzbijanje kućne i stajske muve (Musca domestica, Fania cannicularis i Stomoxys calcitrans) primenom premazivanjem ili prskanjem po zidovima, plafonu, prvenstveno štala, svinjaca, kokošinjaca i drugih mesta gde se čuvaju životinje.

S A S T A V :
Azametifos 10 %
Atraktant i nosač do 100 %

R-22

Štetno ako se proguta

R-36

Iritativno za oči

R-51

Toksično po vodene organizme

S-2

Čuvati van domašaja dece

S-13

Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje

S-36/37

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice

S-45

U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć (ako je moguće pokazati etiketu)

S-61

Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih uputstava/bezbednosnog lista

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234